Congres Podia | Festivals | Evenementen header

Programma 2022

Filteren


Type

 

Zoeken

 

Er zijn 59 sessies beschikbaar

Smart Sessions; for the love of music. Nieuwe online verdienmodellen in een hybride toekomst.

Jasper Vis (Smart Sessions / Headcandy)

maandag 19 september
15:00 - 15:30 uur

Smart Sessions; for the love of music. Nieuwe online verdienmodellen in een hybride toekomst. Presentatie van de Smart Sessions platformen welke zowel podia, artiesten als labels volledig ontzorgen en in staat stellen een extra online verdienmodel middels streaming te creëren zonder torenhoge investeringen en bijbehorende risico’s. Zowel The Sessions als Concert Plaza zijn de afgelopen tweeëneenhalf jaar opgezet met een passie voor muziek en de ervaringen rondom de inzet van technologie en de visie op rol van digitaal delen we graag met anderen. Met inmiddels ruim 400 performances op de teller is deze presentatie, naast een demonstratie en een visie op hybride verdienmodellen, vooral een uitnodiging naar alle deelnemers van het congres om in gesprek te komen. Naast deze presentatie zullen we tijdens het congres hands-on demo’s verzorgen. Smart Sessions is nauw betrokken bij Hybrid Music Vibes en de ideevorming rondom virtual venues. For the love of music.

Immersive experiences: wat voegen AR, interactieve projecties en wearables toe aan live shows?

René Bergmans (gespreksleider, Brand Proposition) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Immersive experiences: wat voegen AR, interactieve projecties en wearables toe aan live shows?

Hoe kun je nieuwe toepassingen zoals Augmented Reality (AR), interactieve projecties en wearables gebruiken voor live muziek performances? Wat betekent dit voor poppodia en -festivals? Dit voorjaar lanceerde multi-artieste Camilla Blue een uniek Augmented Reality project dat ze samen met Effenaar Smart Venue en Fontys ICT & Transmedia ontwikkelde. Bij de liveshows versterken de AR-technieken de boodschap en emotie van de songs. In deze breakout sessie vertellen Camilla Blue en haar team over hun ervaringen en de zaken waar je speciaal op moeten letten. Daarnaast komen ook inspirerende voorbeelden van andere artiesten aan bod, zoals het project van Chagall, waarin zij motion capture gebruikt om met haar beweging elektronische muziek, visuals en licht live aan te sturen.

Met: Chagall van den Berg ;  Joyce Deijnen  en René Bergmans
Ontdek hier Camilla Blue; Chagall en Brand Proposition

Flexibel werk is mooi! Ontwikkelingen arbeidsrecht

Hannah Vera Hess (Dutch Advocaten)

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Flexibel werk is mooi! Ontwikkelingen arbeidsrecht De arbeidsmarkt staat onder druk. Veel bedrijven zijn heel hard op zoek naar goede mensen. Soms voor een lange periode, wellicht als vaste baan. Vaker voor een korte periode, waarbij je samen kijkt hoe lang, wat voor klus het betreft, hoe je elkaar daarna weer los laat. Overal is het ondertussen moeilijk mensen te vinden. In ‘politiek Nederland’ ligt flexwerk lastig. Heel veel dingen mogen niet, worden moeilijker. Maar ondertussen moeten we ons werk kunnen blijven doen. We kijken bij deze sessie dan ook hoe dat kan. Advocaat Hannah Vera Hess begeleidt ons en vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van flexwerken, (schijn)zelfstandigen en oproepovereenkomsten. Uiteraard zullen we aan de hand van (ook jullie!) voorbeelden een discussie kunnen laten ontstaan. Doel van de sessie is jullie kennis over het onderwerp te vergroten, zodat je beter met de omstandigheden die deze wetgeving oplegt kan omgaan. Belangrijk voor werkgevers, personeelsmedewerkers, uitzendkrachtleveranciers, ZZP-ers en vast nog veel meer!

Bedrijfspresentatie IT Efficiency: Wij zorgen voor succesvolle IT projecten in de cultuurbranche!

Marieke van Gent (IT Efficiency)

maandag 19 september
11:30 - 12:00 uur

Bedrijfspresentatie IT Efficiency: Wij zorgen voor succesvolle IT projecten in de cultuurbranche! Is jouw culturele organisatie ook toe aan verbetering of digitalisering achter de schermen? Dan helpen wij jullie met alle IT projecten die je kunt bedenken! Nieuwe applicaties voor ticketing of planning of overstappen naar Microsoft365; wij bieden enthousiaste, onafhankelijke en pragmatische hulp. We hebben uitgebreide kennis van de branche en het IT landschap. Door de nadruk te leggen op de mens en het proces voordat we naar de techniek kijken, creëren we succesvolle projecten.

Creatieve toegankelijkheid: hoe toegankelijkheid leidt tot artistieke vernieuwing

Ronald Ligtenberg (Possibilize) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Creatieve toegankelijkheid: hoe toegankelijkheid leidt tot artistieke vernieuwing

Vaak wordt toegankelijkheid van een culturele instelling gezien als iets lastigs: iets dat geld, tijd en moeite kost en niemand weet hoe het moet. En als er dan iets gebeurt aan inclusie, leidt het vaak weer tot uitsluiting. Denk aan een rolstoelpodium dat heel geschikt is voor de zichtlijnen maar wel de rolstoelgebruiker scheidt van de groep vrienden waar die persoon mee komt. Met dat beeld voor ogen is het niet gek dat de ontwikkeling op dit gebied heel langzaam gaat. Als lid van het Europese netwerk Revelland laat Possibilize zien hoe je toegankelijkheid ook kunt aanvliegen vanuit een artistieke visie. Zo kun je programma aanbieden dat zowel immersive als inclusive is. Op het moment dat ook het reguliere publiek baat heeft bij een investering op het gebied van toegankelijkheid, wordt het al stuk makkelijker om aan de slag te gaan. In deze sessie presenteren we een nieuwe manier van kijken die de discussie rondom inclusie een stuk lichter en vooral makkelijker maakt!

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Possibilize.

Arbeidsmarkt - Werken met zzp'ers: wat kan er straks nog met de nieuwe kabinetsplannen?

Dick Molenaar (All Arts Belastingsdviseurs)

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Arbeidsmarkt - Werken met zzp'ers: wat kan er straks nog met de nieuwe kabinetsplannen?

Het kabinet zoekt opnieuw naar een manier hoe opdrachtgevers duidelijkheid gegeven kan worden over de vraag wanneer iemand nu wel of niet als zelfstandige ingehuurd kan worden. Dat zes jaar na de invoering van de Wet DBA. Het onderscheid tussen de kwalificatie als zelfstandige en werknemer is van belang voor opdrachtgevers, werkenden en de overheid. Zo bepaalt dit onderscheid of sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het civielrechtelijke onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en andere typen overeenkomsten op basis waarvan arbeid wordt verricht, van belang voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer en voor de daarmee gepaard gaande risico’s en kosten van degene die het werk aanbiedt (opdrachtgever of werkgever). Er bestaat immers een groot verschil in fiscale en arbeidsrechtelijke behandeling tussen opdrachtnemers en werknemers. Duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie is daarom van belang. De wetgeving ter vervanging van de Wet DBA moet enerzijds de (opdrachtgever van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Voor de zomer zou er een hoofdlijnenbrief komen van het kabinet. Wat betekent dit allemaal voor de live muziek sector?

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettig samenwerking met All Arts Belastingadviseurs

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bedrijfspresentatie: De Rotterdamse startup die het boeken van independent muzikanten en bands naar een hoger niveau tilt.

Sven Spierings (Tapsody App)

maandag 19 september
14:00 - 14:30 uur

Bedrijfspresentatie: De Rotterdamse startup die het boeken van independent muzikanten en bands naar een hoger niveau tilt. Tapsody is in 2021 opgericht door Sven Spierings, ontwerper, ingenieur en amateurmuzikant met +25 jaar ervaring in de Nederlandse muzieksector. Met de app bouwt Sven aan een community van deelnemers in allerlei verschillende facetten van de muziekwereld. Voor zowel independent artiesten, bands, dienstverleners en podia, is Tapsody een betrouwbare, tijdbesparende en handige manier om met elkaar in contact te komen en evenementen en projecten te organiseren.

De geüpdatete arbocatologus, what's in it for me?

Peter van Eick (Arbopodium / Arbo & Podiumkunsten) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:00 uur

De geüpdatete arbocatologus, what's in it for me?

In 2022 is de arbocatalogus voor podia en evenementen geheel herzien. In dit panel kijken we naar wat er is veranderd en waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. De arbeidsinspectie is terug van weggeweest (heette een tijdje anders) en is ook actief bij evenementen aan het controleren. Goed moment dus om ervoor te zorgen dat je weet wat mag en waar er voor de branche bijzondere regelingen bestaan.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publieksontwikkeling: goeie bands boeken is maar half het werk

Ken Veerman (Ken Veerman)

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Publieksontwikkeling: goeie bands boeken is maar half het werk

Poppodia zijn waardegedreven organisaties. Alles begint bij de liefde voor de muziek. Maar goeie bands boeken is maar half het werk. De andere helft is volk in de zaal krijgen. De liefde die podia voor bands voelen, moeten ze ook voelen voor hun publiek. Dat is meer dan productmarketing. Publieksontwikkeling is het doorlopende en actieve werk van nieuwe publieken aan te spreken en op te kweken. In een poplandschap gedomineerd door headliners wordt het vermogen van podia om een eigen community op de been te brengen voor nieuwe acts steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat? Ken Veerman leidde meer dan vijftien jaar lang Vlaamse cultuurhuizen (waaronder het Antwerpse poppodium Trix) en adviseert nu in binnen- en buitenland podia bij hun strategische plannen. Samen met de Europese koepel van grassroots venues Live DMA ontwikkelde hij the Try-Angle, een tool die Europese poppodia helpt bij het ontwikkelen van nieuwe publieksstrategieën.

Met: Ken Veerman
Ontdek meer op de site van Ken Veerman

Batterijen en accu's: een zegen of een gevaarlijke stof?

Kees Lamers (Mojo Concerts) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

Batterijen en accu's: een zegen of een gevaarlijke stof? Batterijen worden al een aantal jaar als alternatief of aanvulling op vaste spanning en aggregaten gepresenteerd, maar zijn ze dat ook? Wat kan je tegenwoordig allemaal echt doen met een batterij? Recent zijn deze batterijen ook opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Wat betekend dat voor organisatoren of gebouwbezitters met betrekking tot het plaatsen van deze batterijen op locatie? Hoe gevaarlijk is zo'n batterij op het terrein nou eigenlijk? Alles wat goed en slecht is aan deze technologie zal de revue passeren en natuurlijk is er ruimte voor vragen uit het publiek.

Rondetafel gesprek programma impuls jongerencultuur

Stefanie Weijsters (Gemeente Utrecht) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Rondetafel gesprek programma impuls jongerencultuur

Herstel, vernieuwing en groei staan centraal in de Kamerbrief van 23 mei jongstleden van staatssecretaris Uslu (OCW). Dat is veelbelovend. Vertaald in middelen gaat het in 2022 structureel om €135 miljoen en daarna loopt het bedrag op naar €170 miljoen extra per jaar voor cultuur.
Een aanzienlijk deelbudget, 19,6 miljoen, is voor een programma impuls jongerencultuur. Voor de grotere steden (G4 en G40) komt er een regeling die activiteiten en vormen stimuleert van eigentijdse jongerencultuurbeoefening. Samen met andere overheden wil Uslu goed doordenken hoe het lokale cultuurklimaat voor jongeren ondersteund kan worden. 
Tijdens het Congres Podia Festivals Evenementen organiseren we een rondetafelgesprek over dit programma. Wat hebben eigentijdse jongerencultuur makers nodig? Waar hebben gemeenten behoefte aan? Wat zijn de behoeften van organisatoren die in dit veld werkzaam zijn?
De aanwezigen gaan in gesprek met “de keten” van de jongerencultuur en gaan in op het belang ervan voor maker, gemeente, rijk, en organisator. Er wordt vanuit de verschillende perspectieven stil gestaan bij wat er goed gaaten wat er beter? Wat ontbreekt er? Wat heeft men van elkaar nodig om verbetering te bereiken?

De loopbaan APK

Els Maas (Els Maas Loopbaanbegeleiding) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

De loopbaan APK

Reflecteer je wel eens op je loopbaan en op hoe je daarmee verder wilt? En ben je werkzaam bij een VNPF-lid? Dan kun je gratis gebruik maken van de loopbaan APK. In drie gesprekken van ongeveer anderhalf uur met een loopbaancoach met affiniteit met de sector reflecteer je op jouw ontwikkeling, jouw loopbaanwensen en maak je zo nodig plannen om die wensen te realiseren. Zo ben je goed voorbereid op de uitdagingen die op je pad komen in jouw vak, op een arbeidsmarkt die steeds in beweging is.
Werken achter de schermen is veeleisend en hectisch. Het vraagt ook dat je jezelf steeds opnieuw uitvindt, je jezelf ontwikkelt in je vak en dat je aantrekkelijk blijft op de arbeidsmarkt. Iedere loopbaanfase kent daarbij zijn eigen vragen en uitdagingen. Of je nu twintig bent of zestig, het is belangrijk om eens stil te staan bij je ontwikkeling, je ambities en wat er nodig is om die te realiseren. De loopbaancoach helpt je om te onderzoeken wat goed voor je is en je plannen concreet te maken. Dat is altijd maatwerk, dus neem zelf vooral initiatief om de loopbaan APK zo te benutten dat hij voor jou het meest waardevol is.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Platform ACCT.

Hoe zorg je voor een écht inclusieve organisatie?

Malika El Mouridi (Coöperatie VGZ)

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Hoe zorg je voor een écht inclusieve organisatie?

Hoe zorg je voor een écht inclusieve organisatie? Waarin iedereen zich thuis voelt. Dat gaat veel verder dan diversiteit in geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging wat betreft Malika el Mouridi, de Diversity & Inclusion Officer bij Coöperatie VGZ. In deze workshop vertelt zij haar ervaringen, de kansen, maar ook de valkuilen bij het implenteren van diversiteit en inclusie binnen je organisatie.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hip Hop inclusion, Wanneer is de tijd rijp?

Manu van Kersbergen (Manu van Kersbergen) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Hip Hop inclusion, Wanneer is de tijd rijp?

Wie naar de hitlijsten wereldwijd kijkt kan er niet omheen, hip-hop is een van de meest populaire muziekstromingen van deze tijd. Toch zoeken popsector en mainstream muziekindustrie relatief weinig aansluiting met de hip-hop-cultuur. Waarom is hip-hop buitenproportioneel ondervertegenwoordigd op Nederlandse Podia, Radio, TV en festivals? In deze paneldiscussie toetsen wij in hoeverre deze waarneming klopt, gaan wij opzoek naar de oorzaken hiervan en ontdekken wij wegen, die tot meer verbinding kunnen leiden.

Dit gesprek is tot stand gekomen in prettige samenwerking met het Fonds Podiumkunsten.

Het Culturele Doelgroepenmodel: het segmentatiemodel voor de culturele sector

Eva Lemstra (Rotterdam Festivals) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Het Culturele Doelgroepenmodel: het segmentatiemodel voor de culturele sector

Rotterdam Festivals is landelijk koploper als het gaat om publieksonderzoek in de culturele sector en gebruikt het zelf ontwikkelde Culturele Doelgroepenmodel om cultuurparticipatie in kaart te brengen en te verhogen. Deze segmentatiemethode geeft onder meer inzicht in demografie (locatie, leeftijd, geslacht, levensfase), socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen), media- en internetgebruik, cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiele) doelgroepen. Met behulp van het model kunnen organisaties hun publieksbereik in kaart brengen. Het geeft inzicht en handvatten waarmee je onder meer je beleid op het gebied van programmering (aanbod), marketing en communicatie kan bepalen. Hoe meer je immers van je (potentiele) publiek weet, hoe beter je haar kunt vinden, bereiken, verleiden en binden. Daarbij kan er ingespeeld worden op de mogelijke drempels en motieven van de diverse doelgroepen. Bovendien krijgen we door de data van instellingen te combineren inzicht in bijvoorbeeld de hele sector in een stad. Wie bereiken we gezamenlijk, en wie niet? Zijn er onbenutte mogelijkheden en kansen? Zijn er verschillen tussen nieuwe instellingen in de culturele markt ten overstaan van gevestigde namen?

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Rotterdam Festivals.

Arbeidsmarkt - De Digitale Transformatie impuls 2022

Maaike Verberk (Den, Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Arbeidsmarkt - De Digitale Transformatie impuls 2022

Staatssecretaris Uslu geeft in haar hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 aan dat innovatie en digitale transformatie een van de lijnen is waarlangs de culturele sector zich kan herstellen en vernieuwen.
Onze samenleving is in toenemende mate digitaal. De invloed van digitale technologie zal blijven toenemen. Generaties geboren tussen 2010 en 2025 zijn het publiek en de organisatie van de toekomst. Maar hoe gaan we hen bereiken? Organisaties die weten te anticiperen op de toekomst kunnen zich beter staande te houden in een veranderende omgeving.
DEN en Platform ACCT presenteren een sessie over digitale transformatie in de culturele sector. We wisselen van gedachten over de urgentie van digitale transformatie en het belang van bijvoorbeeld incompany trainingen voor (multidiscplinaire) teams om als organisatie stappen te zetten. Om de digitale transformatie te versnellen zijn er middelen beschikbaar gesteld door OCW. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor de sector! Hoe en wat wordt in deze sessie toegelicht.\

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Den en Platform ACCT.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het exploitatiemodel voor evenemententerreinen

Bastiaan Vinkenburg (Berenschot) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Het exploitatiemodel voor evenemententerreinen

In 2021 gaf de gemeenteraad van Groningen groen licht voor de toekomstige inrichting en gebruik van het Stadspark als evenemententerrein. Het college had echter behoefte aan nadere uitwerking van het exploitatiemodel voor het terrein ten aanzien van evenementorganisatie en programmering, plus de gevolgen daarvan voor onder meer beheer, onderhoud en verhuurcondities. De gemeente wilde ook zicht op de inbreng van diverse directies (in de stad) bij toekomstige organisatie van evenementen. Het uiteindelijke doel van de gemeente is om regie te voeren op de benutting van het evenemententerrein: Groningen wil optimaal profiteren van de kansen die het park biedt én rekening houden met de gevoeligheden in de samenleving. Om de besluitvorming over het exploitatiemodel te faciliteren heeft Berenschot verschillende varianten tegen het licht gehouden.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Berenschot.

Music Declares Emergency

Matthea de Jong (Tolhuistuin / We Are Warming Up) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

Music Declares Emergency

Van oudsher zijn festivals en poppodia bij uitstek de plek voor progressieve ideeën en idealen. Ze speelden een sleutelrol bij grote veranderingen. Tijd voor een brainstorm! Wat is de rol van de muziekindustrie in de klimaatcrisis? Op welke manier kunnen festivals, podia en artiesten in 2023 het publiek bij dit vraagstuk betrekken?
De klimaatcrisis is hier en nu. De gevolgen voelen we nu al en zullen in de toekomst verergeren, maar zijn ook deels nog te voorkomen. Als we tenminste nu iets doen! Steeds meer artiesten spreken zich uit tegen klimaatverandering en zetten hun podium in voor verandering. Maar hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Welke rol kunnen we spelen? Wat kunnen we leren van Music Declares Emergency UK? Hoe kan je je podium kan inzetten om het publiek te betrekken bij de grootste uitdaging van onze generatie.
Ben je festivalorganisator, werk je bij een poppodium, ben je artiest of creative uit de muziekindustrie en toe aan echte verandering? Doe mee!

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Music Declares Emergency en  het Warming Up Festival

Een duurzame cultuursector? Dat doe je samen!

Frans Verouden (Green Leisure Group) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Een duurzame cultuursector? Dat doe je samen! Afgelopen jaren heeft de Boekmanstichting diverse onderzoeken gedaan naar de stand van zaken rondom het thema duurzaamheid in de cultuursector. De conclusies uit deze onderzoeken zijn divers, de sector heeft nog veel te winnen. Uiteindelijk moet de sector zelf ook bijdragen aan de energietransitie en het grondstoffenakkoord. Maar hoe maak je duurzaamheid praktisch? Onder de naam GreenStages2020 startten in 2018 een twintigtal podia om in collectiviteit hun locatie te verduurzamen. Deze koplopersgroep, die gaandeweg verder groeide, neemt je mee in de stappen die ze hebben genomen, wat ze concreet bereikt hebben, maar ook welke uitdagingen er nog wachten. De collectieve aanpak en de ervaringen van de koplopers staan in deze sessie centraal. Maar er is ook veel aandacht voor het verzamelen van data rondom de broodnodige verduurzaming. Hoe maken we als sector onze impact beter meetbaar en zichtbaar?

Quiz: Arbeidsrecht voor de Poppodia en Festivals in twintig vragen

Mick Hurks (Höcker Advocaten) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Quiz: Arbeidsrecht voor de Poppodia en Festivals in twintig vragen

Hoe ga jij om met arbeidsrechtelijke kwesties? Test je parate kennis van het arbeidsrecht tijdens de quiz onder leiding van Höcker Advocaten, waarin op onze sector gerichte relevante thema s over het arbeidsrecht aan de orde komen. De vragen richten zich bijvoorbeeld op de nieuwe wetgeving (wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden), de CAO Nederlandse Poppodia - en Festivals en meer algemene, leuke of interessante arbeidsrechtelijke kwesties. Speel mee, leer en win een quick scan van jullie arbeidsovereenkomst!

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

POPnl presenteert: Talentontwikkeling: doorbreken in het live circuit

Lars Kelpin (GRAP) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

POPnl presenteert: Talentontwikkeling: doorbreken in het live circuit

POPnl, Popronde, Kunstbende en Popsport hebben in het Convenant Talentwikkeling de ambitie uitgesproken om de keten van talentontwikkeling in de popmuziek te versterken en verder te professionaliseren. Centraal hierbij staat de positie van de muzikant. Wat vindt vindt hij/zij/x wat er nodig is om de carrière een vliegende start te geven? Wat zijn de belangrijkste elementen om succesvol te worden? Meters maken is een veelgenoemde voorwaarde tot succes. Maar de kleinere speelplekken staan onder druk, ook door de Fair Practice en Fair Pay discussie. Idealiter hebben we een circuit van kleine zalen waar acts zich kunnen ontwikkelen tot ze genoeg fanbase hebben opgebouwd om de overstap te maken naar de grotere zalen en in de tussentijd door redelijke betalingen ook financieel kunnen bouwen aan hun carrière. Maar de stap vanuit de talentontwikkeling naar een eigen clubtour blijkt een grote horde. We hebben allemaal behoefte aan veel Nederlandse acts die kaarten kunnen verkopen, maar de route om via het live circuit dat op te bouwen is een lastige. Hoe kunnen we met de talentonwikkelaars en de podia en festivals hier stappen maken? Welke investeringen zijn er nodig om nu, post-COVID, ons poptalent tot volle wasdom te laten komen.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met POPnl.

Q&A met Carlo van Lienden

Carlo van Lienden (Foresee) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:00 uur

Q&A met Carlo van Lienden

Gaat de Metaverse onze sector drastisch veranderen? Carlo van Lienden gaf bij de opening van het congres antwoord op deze vraag. Hij had het over de échte Metaverse, artificiële intelligentie, virtual en augmented reality, game-technologie, virtual influencers, Web3, blockchain en NFTs. Dat roept vast de nodige vragen op, daarom is er ook en Q&A sessie met hem georganiseerd.

Intervisie voor vrijwilligerscoördinatoren

Marjan Willemsen (KEES Cultuurvrijwilligers)

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Intervisie voor vrijwilligerscoördinatoren

Tijdens deze workshop voor vrijwilligerscoördinatoren van podia en festivals behandelen we een casus o.l.v. KEES-trainer Marjan Willemsen. Daarnaast bespreken we de intervisie-methode om te kijken hoe je dit binnen jouw vrijwilligersorganisatie kan inzetten.

Met: Marjan Willemsen
Ontdek de website van Marjan Willemsen

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vanaf 2024 is het verbod op wegwerp plastic een feit; is iedereen er klaar voor?

Laura van de Voort (Green Events / Plastic Promise) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Vanaf 2024 is het verbod op wegwerp plastic een feit; is iedereen er klaar voor?

Vanaf 1 juli 2023 geldt er een verbod op wegwerp plastic, hergebruik wordt daarmee de nieuwe norm. Vanaf 1 januari 2024 moeten evenementenorganisatoren bekers en voedselverpakkingen hergebruiken, of hoogwaardig recyclen.

De zomer van 2022 ligt inmiddels (bijna) achter ons. We hebben gezien dat de meeste organisaties weten van de regeling. Er is ook veel ervaring opgedaan met herbruikbare en recyclebare bekersystemen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd heeft nog niet iedereen gekozen voor een circulair systeem. In dit gesprek staan we daarom nog één keer stil bij de regelgeving. We bespreken de lessen die de praktijk ons geleerd heeft. Dat doen we met Kees Lamers (Mojo Concerts), Nilles Raken (Leids glas) en Laura van de Voort (Green Events/Plastic Promise).

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Green Events

Vrijwilligerswerving met aandacht voor diversiteit en inclusie!

Gijs Bernard (KEES Cultuurvrijwilligers)

maandag 19 september
15:00 - 16:00 uur

Vrijwilligerswerving met aandacht voor diversiteit en inclusie!

Vrijwilligerswerving gaat over nieuwe energie je organisatie binnenhalen, niet over functies en takenpakketten. In jouw eigen regio ga je op zoek naar deze nieuwe energie. Ga netwerken in je eigen stad, leer van 'best practices' en ga samenwerken in je stad met onderwijs, bedrijfsleven e.a. We gaan samen voorbeelden benoemen en bespreken en gaan nader in op de motivaties van de vrijwilligers. Jouw campagne aanpassen op de motivaties die er zijn, zorgen voor een structurele aanwas van nieuwe mensen en energie.

Met: Gijs Bernard
Ontdek hier meer over KEES Cultuurvrijwilligers

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meedenken over de toekomst van de popmuzieksector in Nederland?

Ruth Delfgaauw (Being A Designer) e.a.

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Meedenken over de toekomst van de popmuzieksector in Nederland?

De Nederlandse popmuzieksector staat in 2022 voor grote uitdagingen. Verduurzaming van festivals, het vergroten van de inclusiviteit in onze organisaties, de krapte op de arbeidsmarkt, verdeling van de inkomsten, enkele van de onderwerpen waar we dagelijks mee te maken hebben. Sommige onderwerpen zijn een kans, andere een bedreiging. Als we veranderingen in onze eigen toekomst willen, moeten wij die verbeteringen nu zelf in gang zetten.
Welke uitdagingen staan bovenaan in onze toekomstagenda? En wie doet er mee om van ideeën naar daadwerkelijke implementatie te komen? Om die veranderagenda van de toekomst van de popmuzieksector in Nederland samen te stellen, nodigen we je graag uit voor de kick-off bijeenkomst van een gezamenlijk project van de Popcoalitie en Hogeschool Inholland. Doel van dit project is het aanjagen van een onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse popmuzieksector. Deze agenda moet de meest urgente onderwerpen in kaart brengen. Het versterken van deze sector en het zorgen voor een duurzaam en gezond popmuziekecosysteem staan daarbij centraal. Dit is een eerste gesprek met belanghebbenden dat de start markeert en ook ruimte biedt voor het verduidelijken van de agenda.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met InHolland, lectoraat innovatie in de muziekindustrie.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezond gehoor: stand van zaken, state of the art, WHO advies, aanstaande wetgeving??!!

Saskia Kloet (Veiligheid NL / I Love My Ears) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Gezond gehoor: stand van zaken, state of the art, WHO advies, aanstaande wetgeving??!!

Gehoor en geluid, twee complexe onderwerpen die politiek steeds belangrijker lijken te worden. Hoeveel geluid heb je nodig om het publiek die live ervaring te geven? Welke verantwoordelijkheid heb je voor het gehoor van je bezoekers, en hoe kijkt de overheid ernaar?
Hoewel het onderwerp technisch en complex lijkt (en is) zullen we als branche er steeds meer mee moeten doen. Dit panel is dan ook nadrukkelijk bedoeld voor iedereen, ook personen zonder technische kennis op het gebied van geluid.
In het afgelopen jaar is er een nieuw WHO advies uitgekomen over geluid en gehoorschade. De inhoud van dit advies is uiteraard van groot belang voor onze branche. Zeker ook omdat het onderwerp steeds hoger op de landelijke politieke agenda staat. De Nederlandse overheid heeft ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de organisator meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor het beschermen van het gehoor van hun bezoekers, mogelijk door nieuwe wetgeving.
In deze sessie praten we dus niet alleen over wat er nu nog kan, maar kijken we ook vooruit naar mogelijke nieuwe regels of richtlijnen. We duiden de (internationale) onderzoeken en beantwoorden jullie vragen over dit onderwerp.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op inschrijving: Wereldcafé Raad voor Cultuur #2: wat gebeurt er in de popsector dat van belang is voor de bestelherziening?

Raymond Kubben (Raad voor Cultuur) e.a.

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Op inschrijving: Wereldcafé Raad voor Cultuur #2: wat gebeurt er in de popsector dat van belang is voor de bestelherziening?

Dit is een interactieve sessie waarin de Raad voor Cultuur zijn kennis en inzicht met betrekking tot de ontwikkelingen in de popsector verdiept en actualiseert. De Raad wil weten hoe en waar popmusici nieuw werk presenteren. Hoe gedraagt het publiek zich? Wat zijn inspirerende organisatie- en samenwerkingsvormen? En hoe gaat het met financieringsbronnen, geldstromen en verdienmodellen.
De sessie vindt plaats in de vorm van een wereldcafé, d.w.z. met discussietafels per thema waar deelnemers met elkaar in discussie gaan (aan de hand van een stelling) en na enige tijd van tafel wisselen. Zo wordt het onderlinge gesprek gefaciliteerd, terwijl de Raad voor Cultuur tegelijk door participerende observatie informatie ophaalt die zij kunnen gebruiken voor het advies over de bestelherziening.
Dit is een sessie met een beperkt aantal (20) deelnemers, daarom herhalen we de sessie in dezelfde opzet. Je kunt je hier inschrijven.

Deze sessie is tot stand gekomen in prettige samenwerking met de Raad voor Cultuur

Arbeidsmarkt - Update ketentafel honorariumrichtlijnen popsector

Oscar Kocken (www.oscarkocken.nl) e.a.

maandag 19 september
16:00 - 16:45 uur

Arbeidsmarkt - Update ketentafel honorariumrichtlijnen popsector

Eind februari ging de eerste ketentafel (popmusici) van het programma “Verbetering arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken” van start. Dit programma is één van de belangrijke activiteiten van Platform ACCT. Hetgeen staat voor Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Een brede vertegenwoordiging uit de sector popmuziek komt sindsdien regelmatig bij elkaar om gezamenlijk stappen te zetten naar betere en eerlijke verdiensten voor freelance musici in de popsector. Deze bijeenkomst was een vervolg op een online panelgesprek op ESNS22 waarin de intentie tot samenwerking op dit gebied al werd uitgesproken.
Aan de ketentafel zitten vertegenwoordigers van musici (BAM! Popauteurs, Nederlandse Toonkunstenaarsbond/Vakgroep Muziek Kunstenbond), management (Motel), booking agents (Friendly Fire), programmeurs en directie van podia en festivals (Paard, Paradiso, Patronaat, Popronde). Ze bespreken onder meer transparantie over tarieven binnen de sector en de mogelijkheden voor honorariumrichtlijnen. Het streven is om in ongeveer 6 bijeenkomsten 2022 tot concrete resultaten te komen.
Tijdens het congres is dit proces nog niet afgerond, maar het is wel een goed moment voor een bijpraat sessie.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Horecaprijsstijgingen en inloopspreekuur

Arno Prins (7.7 Strategisch Bedrijfsadvies)

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Horecaprijsstijgingen en inloopspreekuur De prijzen van bier en overige drank zijn de afgelopen tijd ongekend gestegen. Pijnlijk, maar wel de realiteit. Wat te doen als podium of festival? In twintig minuten neemt Arno Prins je door de problematiek heen. Aansluitend is er een inloopspreekuur, waarbij alle vragen met betrekking tot leveranciers, bier- en drankencontracten kunnen worden gesteld en je direct van advies wordt voorzien. Vragen kunnen ter plekke worden gesteld en worden plenair behandeld, maar kunnen indien gewenst ook later 1-op-1 worden behandeld en/of van tevoren opgegeven via arno.prins@7punt7.nl.

Arbeidsmarkt – Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) – Jij kiest, wij faciliteren!

Ella Broekstra (Platform ACCT / PPO) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Arbeidsmarkt – Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) – Jij kiest, wij faciliteren!

Je professioneel ontwikkelen doe je uiteraard vooral door dagelijks aan de slag te zijn. Toch is het verstandig om soms stil te staan bij de vraag of je op wat langere termijn ook tevreden bent met waar je naar toe gaat. Zijn er aspecten in het werk die je minder goed beheerst, maar die wel in toenemende mate van belang zijn? Zie je nieuwe ontwikkelingen die kansen bieden, maar waar je tijdens je opleiding nauwelijks mee in aanraking bent gekomen? Ontmoet je inspirerende peers waar je dolgraag eens de diepte mee in zou willen gaan? Zie je mogelijkheden om in een collectief een snelle ontwikkeling door te maken? Wij kunnen de diversiteit aan ontwikkelvragen en -vormen niet verzinnen; wij willen wel graag de realisatie ervan faciliteren.
Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen binnen de sector. Als jij investeert in je professionele ontwikkeling heb je meer kansen op de arbeidsmarkt.
PPO stelt jouw ontwikkelbehoefte centraal, we werken niet met vaste aanbieders van opleidingen, je kan zelf kiezen welke vorm van ontwikkelen het beste bij je past. Individueel of collectief, klassiek opleiden of een peer to peer traject? Jij kiest, wij faciliteren.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Platform ACCT

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Corona-branche-oplossingen in deze aanstaande winter

Jolanda Jansen (Ahoy / Alliantie van Evenementenbouwers) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Corona-branche-oplossingen in deze aanstaande winter Routekaarten, lange termijn visie, sectorplannen etc. De laatste maanden is veel gepraat over wat er zal gebeuren als we in de herfst of winter weer met corona te maken zouden krijgen. In deze sessie horen we wat er concreet bedacht is en wat nog niet duidelijk is. Wat zijn de uitgangspunten van de branche, welke vragen staan er nog open bij de overheid? Een onderwerp waar we het liefst allemaal klaar mee zouden zijn, maar wat toch van groot belang kan zijn voor de toekomst van onze branche. Sessie mede in samenwerking met de Alliantie van Evenementenbouwers.

Onderwijs & opleiden, als middel en doel

Willem Westermann (VVEM)

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

Onderwijs & opleiden, als middel en doel

Ooit was het zo dat iedereen de branche 'inrolde'. Leren deed je op locatie en over een carrièrepad dacht niemand na. Tegenwoordig zijn er, gelukkig, steeds meer opleidingen om te zorgen dat mensen beter voorbereid zijn op het werk in de branche. Dit geldt niet alleen voor nieuwe krachten, ook bestaande medewerkers en zzp-ers kunnen door middel van opleidingen nieuwe technieken of kennis opdoen. Een leven lang leren dus.
In de strijd om werknemers die op dit moment gaande is in heel Nederland, en voorlopig ook wel door zal gaan, spelen opleidingen een grote rol. Met goede opleidingen kunnen we de volgende generatie vroeg aan de branche binden en bestaande krachten geïnteresseerd houden door het delen van nieuwe kennis.
In deze sessie zullen we, samen met OSAT (Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek), bespreken wat de branche en de opleidingen voor elkaar kunnen betekenen. Want we willen allemaal opleidingen die aansluiten bij de praktijk en een branche die uitnodigend is voor studenten.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op inschrijving: Wereldcafé Raad voor Cultuur #1: wat gebeurt er in de popsector dat van belang is voor de bestelherziening?

Raymond Kubben (Raad voor Cultuur) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 15:00 uur

Op inschrijving: Wereldcafé Raad voor Cultuur #1: wat gebeurt er in de popsector dat van belang is voor de bestelherziening?

Dit is een interactieve sessie waarin de Raad voor Cultuur zijn kennis en inzicht met betrekking tot de ontwikkelingen in de popsector verdiept en actualiseert. De Raad wil weten hoe en waar popmusici nieuw werk presenteren. Hoe gedraagt het publiek zich? Wat zijn inspirerende organisatie- en samenwerkingsvormen? En hoe gaat het met financieringsbronnen, geldstromen en verdienmodellen.
De sessie vindt plaats in de vorm van een wereldcafé, d.w.z. met discussietafels per thema waar deelnemers met elkaar in discussie gaan (aan de hand van een stelling) en na enige tijd van tafel wisselen. Zo wordt het onderlinge gesprek gefaciliteerd, terwijl de Raad voor Cultuur tegelijk door participerende observatie informatie ophaalt die zij kunnen gebruiken voor het advies over de bestelherziening.
Dit is een sessie met een beperkt aantal deelnemers, daarom herhalen we de sessie in dezelfde opzet. Je kunt je hier inschrijven.

Deze sessie is tot stand gekomen in prettige samenwerking met de Raad voor Cultuur

We need to talk: een gesprek over mentale gezondheid in de muziekindustrie

Arjo Klingens (Lalala Management) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

We need to talk: een gesprek over mentale gezondheid in de muziekindustrie

De coronacrisis dwong artiesten, maar ook programmamakers tot introspectie. Waar haal ik inspiratie en voldoening vandaan? Wat heb ik nodig om mezelf te vernieuwen als kunstenaar en/of programmamaker? Vragen waar in de hectiek van de pre-corona muziekindustrie vaak geen tijd voor was. Juist nu artiesten weer op de (festival)podia staan voor groot publiek, is het tijd om het mentaal welzijn van artiesten en de sector op de agenda te zetten, vóór het belang van luistercijfers en succes. Wat is de verantwoordelijkheid van de sector zelf om een gezonder muziekklimaat te creëren?
Dit gesprek komt tot stand in samenwerking met De Balie (Amsterdam). Dit gesprek komt tot stand in samenwerking met De Balie (Amsterdam) en is onderdeel van een serie. Ook op 'No Mans Land' en op de 'ESNS-conferentie' komt dit onderwerp terug.

Deze sessie is tot stand gekomen in samenwerking met De Balie, Amsterdam. Met grote dank aan Merlijn Geurts .

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat een weer was het weer

Alfred Snoek (Infoplaza) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Wat een weer was het weer De zomer van 2022 gaat de boeken in als één van de warmste, zonnigste en droogste zomers ooit gemeten. Vaak waren hitte en droogte de belangrijkste weerfactoren om rekening mee te houden. Alfred Snoek (Infoplaza) en Marcel Kok (dBcontrol) blikken tijdens deze sessie samen terug op het afgelopen festivalseizoen. Wat was de invloed van de soms zeer hoge temperaturen, die ene forse regenbui die er soms wel viel en wat staat ons in de toekomst wat weer betreft nog meer te wachten? Is de zomer van 2022 een uitzondering of is het de zomer van de toekomst? En hoe kun je als festivalmaker hier rekening mee houden? Daarnaast kijken we naar weerfenomenen zoals een downburst, een supercell en de verschillende soorten onweerontlading. Want ook die kunnen zich nog allemaal voordoen in ons land. Ook geluidsoverlast zal bij deze sessie naar voren komen. We kijken hoe het weer invloed heeft op de verspreiding van geluid in de wijde omgeving van een evenement. Aan de hand van praktische voorbeelden uit binnen- en buitenland, krijg je als deelnemer aan deze sessie een beeld van wat er allemaal kan gebeuren op weer gebied in het festival seizoen.

Vier innovaties die de poppodia en festivalindustrie zullen veranderen

Michael Massa (Ozarka - Reusable food packaging) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

Vier innovaties die de poppodia en festivalindustrie zullen veranderen

Als je op zoek bent naar nieuwe manieren om je evenement, festival of poppodium duurzamer en / of socialer te maken, sla dit onderdeel zeker niet over. Als stimuleringsprogramma is Innofest een welkome springplank voor innovatieve ondernemers die impact willen maken. Door in een zo realistisch mogelijke setting te testen halen ondernemers cruciale feedback op om hun producten verder te ontwikkelen. Met als einddoel het zetten van die succesvolle stap naar de markt.

> Reusable food packaging (Engelstalig)
> Bier dat het gesprek start rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag
> Laaggeletterdheid bespreekbaar maken en ervaren met een VR bril
> Een fijnstofdetector.

Allemaal kant-en-klare innovaties, met een test record om het te bewijzen. Dus loop binnen, ontmoet hun makers en maak impact op jouw evenement! Of, als je zelf een innovator bent, loop gerust eens binnen! Misschien kunnen we je helpen met testen in 2023.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Innofest

Foto: Calluna Denkers

Celebrate Safe 2022-2025

Judith Noijen (Jellinek) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Celebrate Safe 2022-2025 Celebrate Safe is een platform met tips en betrouwbare informatie over bewust en veilig feesten. Al jaren is de Celebrate Safe campagne actief om bezoekers van evenementen en clubs op een laagdrempelige manier te wijzen op de risico’s gerelateerd aan uitgaan (denk aan alcohol, drugs maar ook aan gehoorschade en onveilige seks) en hoe deze risico’s te beperken. Vanaf 2022 gaan we weer een nieuwe fase in. In dit panel kijken we naar wat Celebrate Safe de komende jaren kan betekenen voor jouw locatie of evenement.

Dutch Night Time Alliance presenteert: Nachtcultuur voor beleidsmakers, van kraamkamer tot immaterieel erfgoed

Anastasija Zihareva (Gespreksleider / COSIMO foundation) e.a.

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Dutch Night Time Alliance presenteert: Nachtcultuur voor beleidsmakers, van kraamkamer tot immaterieel erfgoed

Deel 1: Wat doen de nachtburgemeesters en de nachtraden in Nederland? Waarom dient de nachtcultuur niet geïnstitutionaliseerd maar wel sterker ondersteund te worden vanuit Den Haag? Hoe wordt er lokaal, nationaal en zelfs intercontinentaal samengewerkt op het vlak van vergroting van veiligheid, groei van diversiteit en het ontstaan van maatschappelijke verbinding die mogelijk gemaakt wordt vanuit de nacht?
Deze duo sessie van 2x30 minuten bestaat in het eerste gedeelte uit vertegenwoordigers van Haarlem (Nadieh Bindels) Utrecht (Shaked Franke) en Groningen (Anastasija Zihareva).

Deel 2: Nieuw geld: Noordelijke brandstof voor de Nederlandse cultuursector.
Hoe zorgen wij ervoor dat creatieve ZZP’ers en niet-structureel gesubsidieerde organisaties ‘future-proof’ worden? Welke ‘bottom up’ initiatieven omtrent (nacht)cultuurfinanciering beginnen momenteel tot bloei te komen en kunnen eventueel de rest van Nederland ondersteunen? Vanuit Groningen en Friesland nemen Anastasija Zihareva (COSIMO Foundation - de matchmaker tussen culturele projecten en donaties uit het bedrijfsleven) en Henk Rigter (MooieDingenMakers - de matchmaker tussen creatieve ‘klussen’ en ZZP’ers) de zaal mee in hun Noordelijke ‘best practices’ waar heel Nederland uiteindelijk profijt van kan gaan hebben.

Deze sessie is tot stand gekomen door een bijzonder prettige samenwerking met Dutch Nighttime Alliance (http://dutchnighttimealliance.nl/), COSIMO Foundation (https://www.cosimofoundation.nl/) en MooieDingenMakers (https://www.mooiedingenmakers.nl/).

De virtuele venue: geen ontkomen aan?

Marnix van Gisbergen (BUAS) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

De virtuele venue: geen ontkomen aan? Hoe ontwikkelt livemuziek zich in de virtuele wereld en wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Wat betekent dat voor artiest, publiek, podia en festivals?

Een openhartig gesprek over zakelijk lenen in de cultuur

Gosewijn Tulleners (Cultuur+Ondernemen) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Een openhartig gesprek over zakelijk lenen in de cultuur

Privé vinden velen het de normaalste zaak van de wereld, zakelijk ligt dat nog wel eens anders. Terwijl het voor een verbouwing, de aanschaf van een nieuwe PA, de ontwikkeling van een nieuwe festivaltent, het voorfinancieren van een mooi project, misschien niet eens zo’n gek idee lijkt. Aan de hand van een openhartig duo-interview met een ‘leningnemer’ uit de sector en een kredietanalist van Cultuur + Ondernemen worden ervaringen gedeeld over het vinden van passende financiering. De aarzelingen en de twijfels die daarbij om de hoek komen kijken krijgen aandacht alsmede de zaken waar rekening mee gehouden moet worden als je eenmaal hebt besloten geld te lenen.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Cultuur + Ondernemen.

Wat is jouw publiek van de toekomst?

Andries van den Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Wat is jouw publiek van de toekomst? De demografische samenstelling in Nederland gaat veranderen in de komende jaren, dus ook jouw potentiële publiek als podium of festival. Een van deze trends is vergrijzing en ontgroening, kortom de bevolking wordt gemiddeld steeds ouder. Zie je dit als een kans of bedreiging? Welke programmeringsbeleid voer je hierop? Wil je innoveren (zoals opkomend talent en nieuwe muziekgenres programmeren) terwijl dat wellicht steeds minder aansluit op het potentiële publiek in jouw regio? Of wil je deze oudere doelgroep groep juist bedienen, met bijvoorbeeld het programmeren van meer gevestigde namen en tributebands? Hoe bepaal je de balans tussen innoveren en begeren?

Bedrijfspresentatie MCKX/Showfigures: Wil jij meer inzicht in de cijfers van je organisatie of afdeling? Zo bereik je dat!

Marijke Buylinckx (MCKX/Showfigures)

maandag 19 september
12:30 - 13:00 uur

Bedrijfspresentatie MCKX/Showfigures: Wil jij meer inzicht in de cijfers van je organisatie of afdeling? Zo bereik je dat!

MCKX/Showfigures neemt je mee in de cijfers van een poppodium met de activiteiten als middelpunt.

Vanuit meer dan 25 jaar ervaring bij poppodia laten wij je zien wat de voorwaarden zijn voor een goede rapportage, die je nóg beter maakt in je werk, of je nu directeur, hoofd van een afdeling of controller bent.

Welke invloed heeft de keuze voor bepaalde shows, clubavonden of verhuringen op de resultaten van de begroting, budgetten, prognose en realisatie?

Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van informatie een belangrijke rol moet spelen bij het nemen van beslissingen. Dat bestaat naast intuitie en onderbuikgevoel. Wij helpen graag om te zorgen dat deze informatie betrouwbaar, relevant en tijdig is. We doen dit al jaren met heel veel plezier in de popsector, waarin we ons erg thuis voelen.

Check ook onze online rapportage oplossing Showfigures ter inspiratie!
www.showfigures.nl

Arbeidsmarkt - Inspiratiesessie Inzicht In Menselijk Kapitaal

Angelique Torres (Kolibrie HRM voor Horeca)

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Arbeidsmarkt - Inspiratiesessie Inzicht In Menselijk Kapitaal

In deze sessie word je geprikkeld om actief aan de slag te gaan met het potentieel van jouw medewerkers en krijg je tips hoe je dit beter kunt benutten. Op interactieve wijze is er eveneens de mogelijkheid om ervaringen van anderen te horen en jouw ervaringen te delen.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Plenaire opening

maandag 19 september
10:30 - 11:15 uur

Plenaire opening Mandy Woelkens zal onder andere de opening van het congres leiden en Gunay Uslu kort interviewen. Keynote: Carlo van Lienden Gaat de Metaverse jouw leven, onze sector en dus jullie organisatie veranderen? Carlo van Lienden geeft op een heldere, visuele en ook humoristische manier antwoord op deze vraag. Hij neemt je tijdens een ontdekkingstocht mee naar de échte Metaverse, verheldert onderweg termen als: artificiële intelligentie, virtual en augmented reality, game-technologie, virtual influencers, Web3, blockchain en NFTs. Dit alles toegespitst op onze sector die gewend is publiek te ontvangen voor een voorstelling, concert, clubnacht, festival of evenement.

Terugblik op het outdoor festivalseizoen 2022

Willem Westermann (VVEM) e.a.

maandag 19 september
16:00 - 17:00 uur

Terugblik op het outdoor festivalseizoen 2022 Heel veel mooi weer, soms heel warm. Veel mooie evenementen maar ook afgelastingen. Het ging meestal goed, we kunnen dus weer terugkijken op een mooie zomer. Maar natuurlijk ging er het nodige mis. We hebben met heel veel factoren te maken gehad: al die zon, gedoe over drinkwater, geluidsoverlast, veel moeite om voldoende personeel te krijgen, verzet van de buurt tegen evenementen, instortende bouwsels, zakkenrollers, moeilijke vergunningseisen, protesterende buren met rechtszaken, onduidelijkheden over de uitleg van regels, kortom allerlei spannends. We verzorgen een terugblik op de zomer en kijken naar wat er echt gebeurd is en wat daarvan te leren is. Het gaat dus over alle soorten leerpunten, organisatorisch, qua materiaalgebruik, en eventuele goede praktische verbeteringen. En het is duidelijk de bedoeling er met de aanwezige personen open over te praten en van elkaar te leren.

Podia en festivals op een kantelpunt? De resultaten van 5 jaar POPLIVE

Martijn Mulder (Erasmus Universiteit Rotterdam) e.a.

maandag 19 september
15:00 - 15:45 uur

Podia en festivals op een kantelpunt? De resultaten van 5 jaar POPLIVE Deze maand eindigt na 5 jaar het project POPLIVE, een uniek onderzoek naar de Nederlandse livesector uitgevoerd door Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam i.s.m. VNPF en Mojo. Sinds 2017 verzamelden we - op basis van onderzoek onder meer dan 35 VNPF-leden, meer dan 2000 concert- en festivalbezoekers en op basis van een database van bijna 300.000 optredens - een schat aan informatie over artiesten, concert- en festivalbezoekers, podia, festivals en beleid. Op basis van al deze kennis gaan we in deze sessie in gesprek over de stelling dat podia en festivals op een kantelpunt staan. We bespreken de signalen die daarop duiden en gaan met professionals uit het werkveld in gesprek over de podia en festivals van de (nabije) toekomst. We kijken daarbij niet alleen naar de lessen vanuit de slechtste jaren voor de livemuziek (2020-2021) maar ook naar wat we weten over de beste jaren voor de sector (2018-2019).

Op weg naar vrienden en grotere gevers voor poppodia en -festivals!

Hans van der Westen (LVWB Fundraising) e.a.

maandag 19 september
11:30 - 12:30 uur

Op weg naar vrienden en grotere gevers voor poppodia en -festivals!

De huidige generatie gevers is opgegroeid met en gevormd door popmuziek. Net als liefhebbers van de meer traditionele kunstvormen staan zij klaar om ook financieel bij te dragen, want poppodia en -festivals gaan hen aan het hart! Hoog tijd om samen met hen de dromen en ambities van jouw organisatie waar te maken. In deze workshop leer je hoe je een brede achterban van vrienden of donateurs opbouwt en hoe je ook jouw potentiële grotere gevers en mecenassen (van de toekomst) vindt. Leer van de vele ervaringen die wij als specialisten hebben en krijg een kijkje in de keuken van de wervingsaanpak van een podium of festival. Je kunt na deze workshop met een concreet stappenplan zelf aan de slag.

Deze sessie kwam tot stand in samenwerking met LVWB Fundraising

Veerkracht versus een beperkt eigen vermogen. Wat is eigenlijk een passende praktijk?

Sietske Knüppe (Triodos Bank) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

Veerkracht versus een beperkt eigen vermogen. Wat is eigenlijk een passende praktijk?

De coronapandemie heeft op verschillende vlakken als contractvloeistof gewerkt. Alle zwakten die al latent aanwezig waren in onze sector werden in één klap pijnlijk duidelijk. Zo ook op financieel gebied. Veel culturele organisaties hadden nauwelijks de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. De meeste subsidieverordeningen laten het namelijk niet toe een gezond eigen vermogen op te bouwen. Een beperkt eigen vermogen staat op gespannen voet met financiële veerkracht en wij denken ook met een 'fair practice'. En dat terwijl de overheden toch graag de mond vol hebben met termen als cultureel ondernemerschap.
Is dit model eigenlijk wel toekomstbestendig? Waarom lijken overheden zo huiverig voor het aanleggen van reserves? Tijd voor een goed gesprek over wat eigenlijk wel een normale financiële positie is.

Een hybride toekomst voor artiesten en venues?

Jos Feijen (Effenaar) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:15 uur

Een hybride toekomst voor artiesten en venues? Presentatie van Hybrid Music Vibes, het ontwikkelprogramma met Eindhovense artiesten. Hiermee worden zij geholpen en gesteund bij het bouwen aan een duurzamere carrière door de inzet en het gebruik van online streaming kanalen, om een groter publieksbereik en additionele inkomsten te genereren. Het programma vermindert de kwetsbaarheid van artiesten voor het wegvallen van live inkomsten in de toekomst.

Nut en noodzaak van de nieuwe keurmerken van de branche

Henk Schuit (Eventim) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Nut en noodzaak van de nieuwe keurmerken van de branche De afgelopen jaren (al voor corona) is de branche bezig geweest met het opzetten van keurmerken. Deze keurmerken hebben uiteenlopende functies, maar proberen allemaal de ingezette professionalisering van de branche zichtbaar te maken en verder door te voeren. Organisatoren, leveranciers, zzp-ers en consumenten kunnen allemaal baat hebben bij de duidelijkheid die deze keurmerken geven. In deze sessie zullen we kijken naar drie keurmerken die al bestaan of in ontwikkeling zijn, de achtergrond, doelstellingen en wat je er echt aan hebt. - Veilig Werken op Hoogte - Evenementen. - Weet Waar Je Koopt. - Tenten (in ontwikkeling).

Maak het onzichtbare zichtbaar! Hoe popconcerten en festivals toegankelijker worden voor mensen met een niet zichtbare beperking.

Kees Hoekstra (Hidden Disabilities Sunflower) e.a.

maandag 19 september
12:30 - 13:00 uur

Maak het onzichtbare zichtbaar! Hoe popconcerten en festivals toegankelijker worden voor mensen met een niet zichtbare beperking.

De live-(pop)muziek- en evenementenwereld streeft ernaar om een toegankelijke en inclusieve plek te zijn voor iedereen. Echter voor het bezoeken van evenementen kunnen er drempels bestaan voor mensen met een niet zichtbare beperking (bijvoorbeeld autisme, diabetes, etc.). Om zich veilig te voelen in een dergelijke sociale situatie nemen zij bijvoorbeeld iemand mee. Maar met een simpele oplossing kan iemand zich al veiliger voelen en de zelfredzaamheid vergroten. 

Hidden Disabilities Sunflower zet zich in voor mensen met een niet zichtbare beperking en heeft voor hen een tool bedacht. Namelijk een simpel keycord waarmee de drager discreet kan laten zien dat hij/zij misschien iets meer hulp, begrip of simpel iets meer tijd nodig heeft. Deze simpele oplossing geeft de drager weer meer zelfregie en daarmee wordt de zelfredzaamheid vergroot. Hoe zo'n simpele tool precies werkt en wat de ervaringen hiermee zijn, komt in deze inspirerende sessie aan de orde.  

Verborgen beperkingen hebben geen fysieke tekenen en omvatten voor iemand veel moeilijkheden en drempels om zich in openbare sociale situaties te begeven. Zonder zichtbaar bewijs van de verborgen beperking is het voor anderen vaak moeilijk om de problemen te erkennen. Als gevolg daarvan is er vaak weinig sympathie en begrip. 

Met (h)erkenning en begrip voor deze problematiek willen wij dat popconcerten en festivals ook voor deze groep bereikbaar worden. 

 

Onafhankelijkere organisatie? Upgrade je exploitatie!

Joram Albus (Platform Cultuurlocaties) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Onafhankelijkere organisatie? Upgrade je exploitatie!

'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg'
Platform Cultuur Locaties, hét kennisnetwerk voor ondernemende locatie-professionals in de cultuurbranche, host een paneldiscussie over het belang van ondernemerschap en commerciële exploitatie op de balans van de totale cultuuronderneming.
Is dit belang de afgelopen twee coronajaren alleen maar toegenomen, of juist niet? Wat voor visie en durf is er nodig om je exploitatiemodel aan te passen? Wat valt er te leren van je collega’s?
Kom in gesprek met event-professionals uit de muziekpodium-, museum- en theaterwereld en ontdek hoe zij effectief cultureel ondernemerschap anno 2022 zien bijdragen aan het verwezenlijken van visies en de mate van onafhankelijkheid als organisatie. Met aansluitend een Q&A.

Deze sessie is tot stand gekomen in bijzonder prettige samenwerking met Platform Cultuurlocaties.

De route naar een circulair festival vanuit perspectief van de organisator

Ridder Haspels (Chasing the Hihat)

maandag 19 september
12:30 - 13:00 uur

De route naar een circulair festival vanuit perspectief van de organisator

Om een festival circulair te maken, moeten er over de schijven ‘energie', 'water', 'eten en drinken', 'grondstoffen' en 'reizen & transport’ flinke verbeteringen worden doorgevoerd.
Ridder Haspels technisch directeur van het in Amsterdam gevestigde Chasing the Hihat (o.a. Oranjebloesem, Lago Lago, De Zon, Georgie's, komm schon Alter) vertelt vanuit persoonlijke ervaring. Tegen welke uitdagingen liepen zij aan, welke oplossingen werden bedacht zodat dit goed past in hun missie om circulaire festivals neer te zetten.

Nieuwkomers betrekken als personeel en publiek - een praktische workshop

Hooman Nassimi (Society in Motion / New Faces)

maandag 19 september
11:30 - 13:00 uur

Nieuwkomers betrekken als personeel en publiek - een praktische workshop

Tot 2050 zullen 1 á 9 mensen op aarde gedwongen moeten migreren. Door de opwarming van de aarde, zijn er vandaag de dag meer mensen (100 miljoen) op de vlucht dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Dit heeft invloed op onze samenleving, het werk wat de doen en ook op onszelf. Als culturele organisatie willen we inspelen op thema's die spelen in de samenleving, waarbij migratie een zeer belangrijke is.
Een belangrijke vraag die zich opdringt is: hoe betrek je 'nieuwkomers' bij je eigen organisatie? Hoe zorg je voor inclusieve werving en behoud? Moet je letten op taaleisen of bepaalde wetgeving? Wat zijn praktische oplossingen die eerder door andere organisatoren werden toegepast?
New Faces heeft in de afgelopen vier jaar een unieke aanpak ontwikkeld waardoor meer dan 1.500 nieuwkomers in het hele land bij meer dan 24 culturele organisaties aan de slag zijn gegaan.

Deze sessie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Society in Motion.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cultuurloket DigitALL: de kansen van digitalisering voor jouw publiek

Tanja Zuijderwijk (Cultuurloket DigitALL)

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Cultuurloket DigitALL: de kansen van digitalisering voor jouw publiek

Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om de kansen die digitale technologie biedt, te blijven verzilveren. Om door te ontwikkelen wat de afgelopen jaren is ontdekt en ontwikkeld. En met name: om het publiek een geweldige ervaring te bieden, om nieuw en meer divers publiek te kunnen bereiken en om het contact met het publiek te versterken. Tijdens deze presentatie hoor je meer over het Cultuurloket DigitALL en geven we enkele voorbeelden van projecten die we ondersteunen.

Met: Tanja Zuijderwijk
Ontdek Cultuur loket DigitALL

Op weg naar een Green rider voor de hele sector... een update

Frans Verouden (Green Leisure Group) e.a.

maandag 19 september
14:00 - 14:45 uur

Op weg naar een Green rider voor de hele sector... een update De transitie naar een duurzamere maatschappij is zichtbaar in een versnelling geraakt. Ook binnen de muziek en cultuursector zien we hier mooie voorbeelden van. Zo is de Music of the Spheres wereldtour van Coldplay een van de meest verantwoorde in de geschiedenis van de popmuziek. Zij stellen hoge eisen aan de locatie op gebied van onder andere hernieuwbare energiebronnen en een verbod op single use plastic tijdens hun optredens. Ook Julie's Bicycle en United Independant Music Agencies schenken in diverse nota's aandacht aan verduurzaming vanuit het oog van de artiest. Maar hoe staan poppodia en festivals hierin? Hoe kun jij invloed uitoefenen op artiesten om ze verantwoord mogelijk te laten reizen, verblijven en te performen op jouw locatie? Een aantal podia en festivals heeft hier ervaring mee opgedaan en deelt deze graag met de sector. Hierbij gaat vandaag de aandacht vooral uit naar de wijze waarop wij artiesten in onze transitie kunnen meenemen. Is de Green Venue Rider ons belangrijkste wapen en hoe zet je deze dan optimaal in?

Omgevingswet: het einde van mijn festival?

Martijn Diepenhorst

maandag 19 september
11:30 - 12:15 uur

Omgevingswet: het einde van mijn festival? Stikstof, natuur, geluid, veiligheid, verkeer... allemaal onderwerpen die (in)direct te maken hebben met de nieuwe Omgevingswet. De wet is nog niet in werking getreden maar dat zal binnenkort wel gebeuren. Daarmee komen niet alleen een heel aantal belangrijke onderwerpen samen, ook wordt de inspraak van burgers verder uitgebreid. Kan je nog wel een evenement organiseren met de nieuwe regels? Waar moet je dan op letten? Waar zitten juist nog kansen? Martijn Diepenhorst is advocaat gespecialiseerd in evenementen en de nieuwe Omgevingswet. Samen met de overige panelleden zal hij proberen deze vragen en alle overige vragen uit de zaal, te beantwoorden.

Bedrijfspresentatie Arenametrix

Solène Jimenez (Arenametrix)

maandag 19 september
11:30 - 12:00 uur

Bedrijfspresentatie Arenametrix Arenametrix is een digitale oplossing die culturele organisaties helpt bij het ontwikkelen van een eigen database. Dankzij ons Marketing Platform (CRM, Sales Analysis & Campaigns Tool) dat verschillende databronnen met elkaar verbindt, ondersteunen wij tientallen festivals en poppodia bij het identificeren van doelgroepen voor een doelgerichte online communicatie. Mocht je meer willen weten over datagedreven marketing, kom even langs!

Chats