Programma

Hieronder verschijnt steeds meer programma van het Congres Podia | Festivals | Evenementen 2019. In de tweede week van september verschijnt hier het blokkenschema. Het volledige programma zal eind augustus bekend gemaakt worden.


Michael Foley opent het Congres Podia | Festivals | Evenementen

Het Congres Podia | Festivals | Evenementen wordt dit jaar geopend door schrijver en filosoof Michael Foley. Foley is een in Londen woonachtige Noord Ier. In zijn laatste boek Isn't This Fun? (vertaald in Nederlands: 'Leuk hé?') buigt hij zich op zeer geestige wijze over the serious business of fun. Laat dat nu voor een groot deel van onze sector dagelijkse kost zijn.

Want, wat is er nu zo leuk aan leuke dingen?

Waaruit bestaat de kunst van het plezier maken? Waarom verzamelen mensen zich graag in grote groepen, zoals tijdens concerten en festivals of zoals je wilt: congressen? Foley onderzoekt verschillende zaken die mensen leuk vinden, en vraagt zich af hoe dat zo is gekomen en wat het zegt over de maatschappij. Leuk is meer dan platte genotzucht. Foley pleit in zijn boek voor een volstrekt serieuze afwijzing van de ernst. Dat maakt nieuwsgierig. Het lijkt ons een ideale starter voor een zeer smakelijk en – leuk - congres.


Programma (ovb)

09:30 - 10:15 uur Ontvangst 
10:30 - 11:15 uur Plenaire opening 
11:30 - 12:45 uur Deelsessies
12:45 - 14:15 uur Lunch
13:30 - 17:00 uur Deelsessies
17:00 - 18:00 uur Borrel

Download hier het blokkenschema van vorig jaar.

Deelsessies

Print uw favorieten

Titel: Alleraardigste voorbeelden van influencer marketing!
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Vorig jaar werd op ons congres de theorie over influencer marketing uitgelegd. Hoe is daar afgelopen jaar gevolg aan gegeven? Leer van een aantal interessante influencer marketing voorbeelden. O.a. met Eva Huisman van TivoliVredenburg.
Titel: An Interview with Michael Foley
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?Maarten Westerveen (radiomaker bekend van o.a. het cultuurprogramma 'De Avonden' en 'VPRO-Marathoninterviews' op NPO Radio 1.) interviewt Michael Foley en gaat dieper in op Michael Foley's gedachtegoed en wat dat kan betekenen of zou moeten betekenen voor de cultuursector.
Wat levert het op?Meer duiding van hetgeen Micael Foley uit de doeken heeft gedaan. Er is mogelijkheid tot vragen stellen.
Titel: Bliksembeveiliging op festivals en evenementen
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Een onderschat gevaar of veel gedoe om niets? De meningen over bliksembeveiliging verschillen. Gelukkig is er sinds dit jaar wel kennis verzameld, om zelf te kunnen besluiten wat je wel en niet regelt op je festival.
Titel: Cultuurbeleid 2021-2024: Rijk en Regio
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?Eind dit jaar zullen de contouren van het Rijkscultuurbeleid 2021-2024 goed te zien zijn. Wat stond er in het advies van de Raad voor Cultuur dit voorjaar? Hoe heeft de minister dit vertaald naar haar uitgangspuntenbrief van juni en wat heeft Prinsjesdag opgeleverd? Kan De Regio straks alle hooggespannen verwachtingen waarmaken en speelt popmuziek (incl.urban en dance) een rol van betekenis? Ga in gesprek met de Raad voor Cultuur, OCW, Fonds Podiumkunsten en... De Regio.
Titel: Cultuurmarketing presents: Awardwinnaars!
Type sessie:Presentatie
Sprekers:Hilde Smetsers (Cultuurmarketing)
Tessa Harmsen (TapasTheater)
Joost van Abeelen (013 Poppodium)
Minke Weeda (Rotown)
Jelle Agema (Voordekunst)
Wat ga je horen en beleven?Cultuurmarketing reikte op 27 juni voor de derde keer haar Cultuurmarketing Awards uit. Benieuwd naar wie er dit jaar wonnen en waarom? Maak kennis met de beste cultuurmarketeers en -cases van het jaar.
Titel: Evenementen in/en de natuur
Wat ga je horen en beleven?Iedereen wil de natuur beschermen, toch?! Maar de natuur leent zich vaak ook om daar een goed evenement te organiseren. Wat zijn de randvoorwaarden, hoe voorkom je dat een week voor je evenement bij de rechter een verbod wordt uitgesproken? Met organisatoren én ecologen kijken we naar de mogelijkheden.
Titel: Heb jij nog niet van The Commons gehoord? Dat wordt tijd
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Opeens horen we het op meerdere plekken om ons heen: the commons, of commoning. Als zo’n term ineens in zwang raakt dan is het oppassen geblazen! Tine de Moor van de Universiteit Utrecht heeft er onderzoek naar gedaan en kan uitleggen wat het is en in welke vorm het zich in de kunst- en cultuursector (en beleid) gestalte krijgt.
Titel: Henkjan Honing: waarom hebben we muziek?
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Een inspirerende inleiding in de muziekcognitie dat ons fundamentele inzichten verschaft in de rol van perceptie, emotie, geheugen, aandacht en verwachting in het luisteren naar muziek. Henkjan Honing s is als hoogleraar muziekcognitie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Honing doet op spannende wijze verslag van zijn fascinerende onderzoek naar wat ons mensen tot muzikale dieren maakt. In zijn recente onderzoek probeert hij te ontdekken wat muzikaliteit is of kan zijn, en in hoeverre we deze capaciteit gemeen hebben met andere dieren, om er zo achter te komen wat de bouwstenen zijn van muzikaliteit.
Wat levert het op?Je weet waarom in principe iedereen muzikaal is . Je komt te weten waarom we muziek luisteren en het dus maken.
Titel: Het grote ZZP-debat
Wat ga je horen en beleven?Over zzp'ers raken we voorlopig niet uitgepraat. Ook in de kunst- en cultuursector werken er veel. Is dat een probleem? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet? In december publiceert de Commissie Borstlap een rapport met aanbevelingen voor wetgeving. O.a. commissielid, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid van de SER Evert Verhulp gaat in debat.
Titel: Hoe gaat het met UPstream: Music?
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?UPstream: Music biedt artiesten in de popmuziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten en SENA is nog geen jaar oud, maar toch een mooi moment om de regeling te evalueren. Hoe gaat het ermee? Fonds Podiumkunsten komt vertellen en gaat graag in gesprek.
Titel: Hoe herpositioneer je een podium of festival?
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?He not busy being born is busy dying. Eens in zoveel tijd zullen podia, festivals of makers zich moeten heruitvinden en zich moeten aanpassen aan veranderingen om hen heen. Hoe doe je dat en waar loop je tegenaan? Met o.a. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg, Renate Meijering, hoofd marketing van SPOT Groningen (voorheen...?) en hoofd marketing van ITA Amsterdam.
Titel: Kan het songfestival eigenlijk wel doorgaan? Stand van zaken draadloze frequenties
Type sessie:Debat
Wat ga je horen en beleven?Op het moment van het maken van deze omschrijving ligt er een keuze tussen Rotterdam en Maastricht als stad voor het Songfestival. De steden lijken gelijk, maar zijn dat zeker niet op het gebied van de frequenties die daar draadloos gebruikt kunnen worden. Een kijkje in de keuken van al die onzichtbare zaken die bepalen welk evenement op welke plek door kan gaan.
Titel: Liever een bestuur of een Raad van Toezicht?
Type sessie:Workshop
Sprekers:Jacqueline Stolmeijer-Arends (Platform Governance in Cultuur)
Marceline Loudon (Platform Governance in Cultuur)
Wat ga je horen en beleven?Culturele organisaties kunnen kiezen voor een bestuur of een raad van toezicht. Maar wanneer kies je welk besturingsmodel? Wat zijn de voor- en nadelen? Platform Governance in Cultuur gaat tijdens deze sessie met je in gesprek over deze modellen en wat de rolopvatting zou kunnen zijn van 1) een bestuurder, 2) een toezichthouder en 3) een directeur. Hoe zou jij jouw rol invullen, in welk model en op welke positie? Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends hebben het Platform Governance in Cultuur opgericht om kennis en ervaring over governance uit te wisselen. Ze organiseren o.a. Tuinkamersessies. Vandaag bij ons op het congres!
Titel: Openings keynote: The serious business of fun
Wat ga je horen en beleven?Michael Foley is schrijver en filosoof en een in Londen woonachtige Noord Ier. In zijn laatste boek 'Isn't This Fun?'( vertaald in Nederlands: 'Leuk hé?') buigt hij zich op zeer geestige wijze over the serious business of fun. Laat dat nu net voor een groot deel van onze sector dagelijkse kost zijn. Want, wat is er nu zo leuk aan leuke dingen? Waaruit bestaat de kunst van het plezier maken? Waarom verzamelen mensen zich graag in grote groepen, zoals tijdens concerten en festivals of zoals je wilt: tijdens congressen? Leuk is meer dan platte genotzucht. Foley onderzoekt verschillende zaken die mensen leuk vinden, en vraagt zich af hoe dat zo is gekomen en wat het zegt over de maatschappij. Foley pleit in zijn boek voor een volstrekt serieuze afwijzing van de ernst. Dat maakt nieuwsgierig. Het lijkt ons een ideale 'starter' voor een zeer smakelijk en – leuk – congres.


Wat levert het op?Jje begrijpt dat 'leuk' meer is dan platte genotzucht, je krijgt inzicht waarom we ons op bepaalde manier gedragen.
Titel: Opfriscursus Arbowet & Eigenrisicodragerschap WGA
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?In de Arbeidsomstandighedenwet - of kortweg: de Arbowet - staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. Vorig jaar is de wet op een aantal punten gewijzigd en dit heeft gevolgen voor je bedrijfsvoering. Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Hoe zit dat precies en wat zijn de voor- en nadelen. Er zijn meer arbodienstverleners maar wij hebben Arboned gevraagd hierover wat te vertellen.
Titel: Plastics en andere duurzaamheid
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?De wereld, Europa, Nederland en zelfs je eigen festival hebben er mee te maken: het gebruik van plastics. Wat mag er nu wel en niet, verandert de regelgeving, zijn er oplossingen waar iedereen tevreden over is, en moet ik nu echt geloven dat er maar één oplossing is? Discussie is leuk maar vooral kennis en ervaring helpen je verder.
Titel: Popmuziek recenseren in tijden van...
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?Is er iets veranderd aan het vak van muziek recenseren? Eerst even de basis: wat is muziek recenseren en hoe je dat? Vervolgens: hoe recenseer je een eigenlijk een festival? Je kunt immers niet alles zien en voor veel bezoekers speelt sfeer/beleving een belangrijke rol. Welke rol hebben YouTube en streamingsdiensten? Vooral in urban/hiphop is het niet ongebruikelijk om losse tracks te plaatsen. Hoe beoordeel je dat op z’n merites als je gewend bent albums met de lengte van 2x een elpeezijde te beluisteren. In gesprek met recensenten van allerlei pluimages waaronder Hester Carvalho (NRC).
Titel: Positieve Gezondheid en werken in de popsector
Type sessie:Workshop
Wat ga je horen en beleven?Werken in de popsector is het mooiste dat er is! Soms kan het ook zwaar zijn; voor zowel lichaam, geest als sociaal. Hoe behoud je de balans tussen vrijwilligerswerk, je studie of baan en overige leven? Hoe ga je om met nachtwerk? Hoe lang houd je bepaald werk vol en in welke conditie? Verleidingen van genotsmiddelen!? Het is belangrijk om hierover het gesprek te voeren. Met collega’s, je leidinggevende of thuis.

Tijdens deze sessie maak je kennis met het concept van Positieve Gezondheid. Het is een andere benadering dan je gezondheid definiëren door enkel de afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt naar veel meer aspecten. Een hulpmiddel daarbij is een online-vragenlijst die je tijdens deze sessie ter plekke invult. De uitkomst is geen doel maar een middel om bijvoorbeeld over jouw duurzame inzetbaarheid na te denken. De methode is ontwikkeld door het Instituut voor Positieve Gezondheid, één van de partners van Alles is Gezondheid; een zelfregulerend netwerk van ruim 3000 partners, dat de beweging naar een vitaler Nederland stimuleert. Alles is Gezondheid is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie en wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid.
Titel: Roken, rookruimtes en het rookverbod
Type sessie:Debat
Wat ga je horen en beleven? Of je nu voor of tegen roken bent, duidelijk is dat we er wat mee moeten. De wetgeving verandert, de rechter kan versneld rookruimtes afschaffen. Iedereen in de horeca, dus ook een poppodium, een evenement, een festival moet goed weten wat nog wel en niet mag. Ondertussen worden er stevige boetes uitgedeeld richting organisatoren en gaat de dader, de roker, vrij uit. Reden voor debat!
Wat levert het op?Het delen van kennis en ervaring, wellicht zelfs oplossingen?! Of elkaar steunen in de ellende waar we samen in zitten…
Titel: Safari door het festivallandschap
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?De gloednieuwe Festival Atlas 2018 geeft een schat aan informatie over het rijke en diverse Nederlandse festivallandschap. Hoeveel festivals zijn er eigenlijk in Nederland? Hoe zijn deze verspreid over het jaar en het land? Hoeveel muziekoptredens worden er gegeven en hoeveel artiesten daarvan komen uit het buitenland? Wat is de rol van (social) media? Hoe verschillen muziekfestivals van film- en foodfestivals? Onderzoeker en auteur Harry van Vliet van de Hogeschool van Amsterdam presenteert de resultaten van de nieuwe Festival Atlas 2018 en we bespreken de belangrijkste conclusies en trends met een aantal festivalorganisatoren.
Wat levert het op?Een actueel beeld van het festivallandschap in Nederland, specifiek over aantallen festivals, spreiding, genres, muziekoptredens en media.
Titel: Secondary ticketing: doorstart Weet Waar Je Koopt!
Wat ga je horen en beleven?De (door)verkoop van kaarten voor schaarse evenementen blijft de gemoederen bezighouden. Hoe regel je dit nu goed? Beter?! Op verzoek van het ministerie gaat de campagne Weet Waar Je Koopt er de komende tijd hard tegenaan.
Titel: Verhitte discussie over brandveiligheid – casus
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?Het lijkt zo makkelijk en logisch: in het hele land de regels hetzelfde toepassen. Maar er zijn vragen, discussiepunten, een zoektocht naar oplossingen. We benoemen een aantal hete hangijzers. En de beste oplossing daarbij.
Titel: Waarom de Nederlander wel/niet naar een popconcert gaat!
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Hoeveel mensen in Nederland gaan er eigenlijk weleens naar een popconcert en hoeveel niet? Hoe belangrijk vinden Nederlanders het om een popconcert in hun eigen gemeente te kunnen bezoeken? Welke associaties hebben zij bij popconcerten? En hoe verhoudt zich dit tot klassieke concerten? De Monitor Cultuurvertrouwen meet het consumentenvertrouwen in de cultuur. Samen met initiatiefnemer Marjolein de Boer van de Academie voor Cultuurmanagement verdiepen we ons in de motieven van de bezoekers - en de redenen waarom mensen (nog) geen popconcert bezoeken.
Wat levert het op?Meer inzicht in interesse van Nederlanders voor popconcerten en de motieven om wel of niet popconcerten te bezoeken kan informatie en inspiratie bieden aan directies, programmeurs en marketeers van podia om na te denken over hun product en boodschap voor het bereiken van nieuw publiek.
Titel: Waarom is er een cao voor poppodia en wat staat er in?
Type sessie:Workshop
Wat ga je horen en beleven?Sinds 2009 bestaat er een cao voor poppodia. Wat is een cao, waarom is deze er en wat staat er eigenlijk in? Vraag het de werkgeversvereniging (WNPF) en de vakbond (Kunstenbond).
Titel: Waarom is er geen ONS FONDS in de popsector?
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?ONS FONDS is een initiatief uit de podiumkunsten en beeldende kunstsector. In korte tijd is met crowd funding meer dan 10.000 euro opgehaald. Doel van de hele exercitie was om samen met de leden een nieuw fonds op te richten. Los en wars van alle regels en voorwaarden waar vaker tegen wordt aangelopen in de kunst- en cultuursector. Hoe is dat experiment verlopen en waarom is er in de popsector niet de noodzaak om het zelf(de) te doen? Ga in gesprek met Talitha Stijnman, betrokken bij ONS FONDS en goede bekende van de popsector en Suzan Slinger die onderzoek deed naar het experiment.
Titel: Waarom wil je als podium of festival toegankelijk zijn voor iedereen?
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het toegankelijk maken van een podium of festival voor mensen met een fysieke beperking. Vaak vestigt die aandacht zich op praktische aanpassingen die nodig zijn. Het is echter makkelijker om praktische aanpassingen door te voeren als je als organisatie weet waarom je dat wilt doen. Tijdens deze sessie gaat het een keer niet om wet- regelgeving en over de materiële aspecten, maar over wat je bereikt wanneer je echt toegankelijk bent voor iedereen. In een kleine groepssamenstelling word je gevraagd mee te denken over de vraag: waarom wil je als podium of festival eigenlijk toegankelijk zijn? Gemeenten zijn belangrijke partners voor podia en festivals. Beantwoorden gemeenteambtenaren deze vraag anders dan een podium of festival? Er is plek voor 10 gemeenteambtenaren en 10 mensen werkzaam voor een podium of festival. Aanmelden: kees@vnpf.nl.
Titel: Wat ging er mis deze zomer in festivalland en wat kunnen we daarvan leren?
Type sessie:Debat
Wat ga je horen en beleven?Een bijeenkomst die elk jaar ‘succesvol’ is: wat hebben we meegemaakt in de festivalzomer, wat heb je daarvan geleerd en hoe kunnen we anderen daarmee helpen?! Ervaringen van organisatoren, leveranciers, met inbreng van jezelf!
Titel: Wat is het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief?
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Wat is het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief? Op welke manier is de Code Culturele Diversiteit hier onderdeel van? Projectleider Joan Tol komt het vertellen en gaat graag in gesprek.
Titel: Wat staat er in de Wet arbeidsmarkt in balans en welke gevolgen heeft dat?
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Die wet heeft behoorlijke gevolgen voor je bedrijfsvoering. De Wab is de opvolger van de Wet werk en zekerheid en gaat o.a. over regels voor oproepkrachten, hoeveel en welke contracten je iemand mag aanbieden in hoeveel tijd, de WW-premie, zelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollers en de transitievergoeding. Laat je bijpraten door een arbeidsjurist met verstand van zaken.
Titel: Wat verwacht een concert- of festivalbezoeker in 2030?
Type sessie:Anders
Wat ga je horen en beleven?Stel je eens voor: het is 2030. Wie is dan je bezoeker en wat wordt dan van een festival of concert verwacht? Is dat iets heel anders dan nu? Zo nee, heel fijn, dan doen we niets. Zo ja, valt daar dan nu al op te anticiperen? Of zien we het tegen die tijd wel?
Titel: Welke Innofest-innovaties hebben echt succes op de markt gekregen?
Type sessie:Presentatie
Wat ga je horen en beleven?Innofest timmert al een paar jaar aan de weg. Ze maken gebruik van festivals als living lab om innovaties te testen. Welke pilots en innovaties die hebben gedraaid op de noordelijke festivals zijn ook echt zijn doorontwikkeld tot een financieel gezond(e) product of dienst? Directeur Anna van Nunen praat je graag bij!